Aprentell es un espai per a investigar sobre l’aprenenatge, pensar l‘educació i compartir els aprenentatges.