A Fondo

A les nostres propostes d’ajuda a l’estudi o als tallers d’Aprentell, proposem l’estudi biogràfic com una de les formes més completes d’aprendre sobre l’aprenentatge.

A fondo va ser un programa d’entrevistes dirigit i presentat pel periodista Joaquín Soler Serrano que es va emetre a la televisió pública espanyola (TVE) entre 1976 i 1981. Els entrevistats eren sempre personalitats de l’àmbit artístic, literari i científic.

Ací recomanem una selecció de 5 entrevistes biogràfiques:

1.- Josep Pla

2.- Octavio Paz

3.- Salvador Espriu 

4.- Jorge Luís Borges

5.- Dámaso Alonso