Ajuda amb… formularis

Anem a posar l’exemple d’un estudiant que està preparant unes oposicions que hem pogut ajudar a l’estudi fent servir formularis web.

Explicació

L’estudiant porta una sèrie de test per a preparar la seua oposició (milers de preguntes i fulles de respostes). Per a facilitar el treball. Es posa a disposició de l’estudiant un formulari neutre amb un número de preguntes concretes (5 al nostre cas), de tal forma que només ha d’escriure el número de la pregunta i marcar la resposta correcta de 4 opcions (a/b/c/d). Al tindre finalitzades les 5 respostes que creu correctes (sense confirmar la resposta, l’envia. Torna a repetir l’enviament cada volta que vullga practicar.

Hem triat una ferramenta fàcil per a fer formularis de Google Forms (Ací un tutorial ràpid de l’aplicació).

Resultat 

L’estudiant ha pujat cada setmana (de les 4 que hem realitzat l’exercici, cada setmana més enviaments i baixa, per la pràctica, el nombre d’errors als tests que es realitza. La motivació és major quan envia un missatge per finalitzar els enviaments.

Conclusions

Aquesta ajuda ha resultat positiva en diferents planols. El primer en l’eficiència del treball, no només per marcar un nombre de preguntes concretes per cada enviament, sinó per la facilitat tecnológica. A més de tindre les referències compartides d’un element neutre com són preguntes bàsiques, que fa molt més fàcil la comparativa sana. Per altra banda el fet d’enviar, es a dir, de compartir el resultat ha generat bones sensacions. El fet de que els resultats es guarden a un excel és positiu per què es poden analitzar ràpidament i amb més precisió.