IES Moixent – La Caixa de Valor

El taller que hem realitzat al IES Moixent (de Moixent) sobre motivació, per a famílies, s’ha centrat en repensar les expectatives educatives i generar idees per a motivació. Ha tingut tres dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

TALLER PER A FER UN «ACUMULADOR»

Explicació

Es presenta la idea al grup d’allò que podríem anomenar «propietat reflexe» de l’aprenentatge, es a dir, un espai d’acumulació físic o digital on es sol reflexar allò que anem aprenent i que ha voltes fa la funció de soport i de guía del procés d’aprenentatge.

Tot seguit es planteja el problema de que el sistema educatiu tendeix a valorar i generar eixos recursos per a ell mateix, externalitzant la funció (per exemple amb les notes dels exàmens, les avaluacions, o la correcció de deures) i per tant la valoració dels aprenentatges, així com la continuitat del material generat… están en mans del centre i no de l’estudiant.

Una vegada plantejat aquest problema es convida a l’audiència a buscar una forma de resoldre’l amb un invent fet a casa. Es fomenta que les respostes siguen molt concretes per a que apareguen més idees i puga ser portat a la pràctica amb facilitat.

Resultat

El resultat d’aquesta pràctica ha estat molt interessant. Les idees de les mares i pares del IES Moixent varen ser molt diverses: Es va plantejar la idea de fer una caixa on guardar exercicis o redaccions, o un suro per a la paret de l’habitació de l’estudiant on penjar tarjetes de record d’alguna activitat o producció, la idea de generar un album de fotos també apareixer (en format Hoffman), un rotllo de paper per a que es vegera com creix el volum d’alló que anem aprenent o una llibreta on s’apunten les coses. La freqüència d’aquesta activitat es va arribar a un acord: «seria interessant introduïr un element o uns pocs cada setmana» i també aparegué la idea de que cada trimestre s’hauria d’obrir la caixa per a vore que s’ha anat introduint i com ha anat el trimestre, a nivell de valoració pròpia.

Conclusió

Els resultats han estat molt diversos i concrets. Esperem que les famílies de l’IES Moixent puguen gaudir d’aquestes idees (seues) al seu dia a dia.

Cal dir que aquesta dinàmica te un sentit interessant per que dona la volta als plantejaments futuristes sobre la motivació (que normalment tenen a vore amb objectius, fites o promeses, basades en la il·lusió o en la pressió). Aquesta forma està lligada amb el reconeiximent, la lectura i la valoració del passat d’un mateix. Es basem en la idea de que per a valorar el futur hem de valorar el passat, donat que el futur serà passat, l’únic que passa és que encara no ha arribat.