CEIP Oliveretes (Miramar) – Debat aprenentatge i estudi

El taller que hem realitzat a CEIP Oliveretes (Miramar) de introducció a l’aprenentatge, per a famílies i estudiants, s’ha centrat en generar una idea diversa sobre l’aprenentatge. Ha tingut tres dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

“DEBAT APRENENTATGE I ESTUDI”

Explicació

Es comenta amb nombrosos exemples dels aprenentatges dels participants la diferència negativa dels conceptes d’aprenentatge i d’estudi. S’entén aprenentatge com un procés molt complexe amb moltes vivències concretes que creixen de forma natural i l’estudi (no de forma etimològica) s’entén com allò que s’anomenà «aprenentatge defensiu», es a dir, quan la motivació principal és superar problemes acadèmics (exàmens, deures, proves…).

Resultat

S’ha creat un to de debat un poc crispat que ha contraposat una situació més tranquila i agradable de la que venia la sessió i algunes persones han demanat més concreció en propostes. Encara així s’ha arribat a moltes inquietuds i a reflexions que fan traure sinceritats més dures, com per exemple, els problemes de relació familiars i els entrebancs que posa el sistema educatiu. Tal volta és una dinàmica més inicial i que ha de ser més fresca, no pot estar combinada amb el cansament. A més les intervencions han de ser breus, seguides i enllaçades.

Conclusió

Aquest debat posa damunt de la taula una necesitat. La de trencar tòpics sobre la importància del contingut de la matèria educativa i de la inmobilitat o nula capacitat de transformació de la relació educativa, que és on es produeixen les grans carreteres per a l’aprenentatge. Per tant és una ferramenta per a posar de relleu que allò fonamental que s’ha de treballar per a tractar els problemes acadèmics és la relació educativa entre famílies, estudiants i docents.