CEIP López Marco (Sollana) – Lectura comparada

El taller que hem realitzat al CEIP López Marco de Sollana d’animació a la lectura, per a famílies, es deia «Llegir hui» y ha tingut quatre dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

LECTURA COMPARADA, PAPER I INTERNET

Explicació

Se creen dos grups. El primer grup llegeix un text en un paper que s’entrega (en aquest cas, sobre la vida de Beethoven) i  l’altre grup pot buscar amb el seu mòbil allò que vullga sobre Beethoven. Al cap de 5 minuts Al final es demana a cada grup que parle sobre Beethoven. S’obri un editor de text (word, pages…) al projector i es va comparant les dues lectures. Primer s’anoten les primeres diferències. Després es deixa uns minuts per a que els participants pensen individualment i comenten les diferències entre una lectura i l’altra.

Resultat

Al nostre cas, el resultat ha estat interessant.

El primer que ha passat és que els que han llegit el text en paper diuen que ha estat una experiència aborrida, per contra dels que han consultat a internet.

En els dos grups hi ha hagut persones que han captat prou informació i altres que pràcticament no recorden res del que han vist o no ho expressen.

Per altra banda, el contingut que destaquen els del grup del paper ha estat un contingut més categòric (obres de Beethoven, dades concretes de la seua vida…) mentres que el grup que ha buscat per internet ha destacat algunes anècdotes de la seua vida o també una llista de recursos sobre Beethoven (llistes de reproducció a Spotify, Youtube…).

Conclusió

Seria interessant desenvolupar més aquesta dinàmica per a poder treballar el que suposa llegir hui, ampliar la seua acció en diverses direccions i així traure més coneiximent experiencial que puga adaptar millor els diferents tipus de lectura, sobretot per a generar una cultura, es a dir, uns modes adaptats de la lectura i de l’ús d’internet.