IES Bernat Guinovart (Algemesí) – L’Efecte Pigmalió

El taller que hem realitzat a IES Bernat Guinovart (d’Algemesí) sobre «Motivació» (aprenentatges), per a famílies i alumnat, s’ha centrat en associar el concepte de motivació al d’expectativa educativa. Ha tingut dos dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

«L’EFECTE PIGMALIÓ»

Explicació

S’han repartit, llegit en veu alta i comentat dos pàgines d’un text sobre expectatives educatives i la seua relació amb el rendiment. Ací tenim una cita:

«Podríem resumir l’«efecte Pigmalió» com una consideració «dialèctica» de les relacions entre expectatives educatives i rendiment educatiu. Hom podria pensar que si una persona obté bons rendiments (per exemple, bones qüalificacions als exàmens), albergarà expectatives de continuar la seua formació en etapes superiors. Però també podem suposar que es dóna la relació inversa: si no hi ha expectatives de continuar amb els estudis, caurà el rendiment. L’assumpte important és que les expectatives dels xiquets i les xiquetes que estan en processos educatius són molt diferents i en bona mesura estarien condicionades per les expectatives dels progenitors i aquestes per la situació social de la família.»

Resultat

Cal dir que és extrany començar una sessió de «motivació educativa» amb un repàs que desmotiva per les estadístiques que revelen un condicionament molt predeterminat de la procedència social al rendiment educatiu. Però s’ha comprés bé i ha estat un bon punt de partida per a començar a treballar l’expectativa educativa amb les famílies.

Conclusió

Considerem important aquest punt de realisme fred per a donar-se compte que les expectatives educatives són una matèria molt important a treballar. Obrir un espai per a tindre present la conformació realista i ampla de les possibilitats de futur és un dels condicionants més potents que podem aportar al rendiment educatiu, tambè i sobretot a la qualitat de la relació familiar i educativa.