IES VALL DE SEGÓ – Comunicació aleatòria

El taller que hem realitzat a l’IES Vall de Segó (de Benifairó de les Valls) sobre comunicació, per a famílies, s’ha centrat en repensar la comunicació. Ha tingut quatre dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

«LA COMUNICACIÓ ALEATÒRIA»

Explicació

S’organitza el grup en parelles i es reparteix una tarjeta (diferent) a cada parella. Les tarjetes hi ha escrit distints temes de conversa agradables (pel·lícula favorita, plat favorit, millor mestre…). Es parla durant uns minuts en parelles del tema que ha tocat. Després els participants miren sense comentar veuen quins temes i amb quines persones hagueren parlat i amb quins temes possibles.

Després es comenta col·lectivament com podem entendre qué és en esencia la comunicació. Com oportunitats per a donar camins i que passen coses inesperades amb la relació entre nosaltres.

Resultat

Han sigut molt agradables les converses i després s’ha comentat col·lectivament les oportunitats perdudes, es informacions inesperades i les possibilitats creaudes que s’han generat.

Conclusió

La dinàmica ens porta a viure qué vol dir que els aprenentatges i les comunicacions són constructives, es a dir, que les generem nosaltres, aprofitant l’aleatorietat de les circumstàncies. A l’hora de traslladar la pràctica a un conjunt de reflexions, ens porta a destacar la importància de generar situacions de comunicació i relació per a l’aprenentatge.