CEIP Sant Miquel (Llíria) – Mascletà de Recursos

El taller que hem realitzat al CEIP Sant Miquel (de Llíria) sobre motivació, recursos i expectatives, per a famílies, ha tingut com a motiu repensar les expectatives educatives i generar idees per a motivació. Ha tingut dos dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

«MASCLETÀ DE RECURSOS»

Explicació

Amb l’ajuda de diapositives (Power Point) només amb imatges, es presenta una llista de 40 idees concretes pensades per a que les famílies puguen ajudar als seus fills i filles i ampliar les expectatives.

El motiu de fer una exposició de tantes idees, és per a despertar la possibilitat de que es puguen portar a la pràctica de forma real.

Les idees es dividien en 4 grans blocs (podríen ser les propietats d’una motivació d’aprenentatge): (1) compartir, (2) humanitzar i (3) diversificar l’aprenentatge i posteriorment idees per a (4) «obrir futur».

Algunes idees soltes de l’exposició, a mode d’exemple podrien ser: «La caixa d’exercicis», «enviar un mail a experts de la matèria», «buscar entrevistes a Youtube sobre el tema d’estudi» o «buscar les pàgines web del centre d’estudis al que s’anirà en uns mesos per a donar continuitat als aprenentatges».

Resultat

Ha sigut molt interessant vore com moltes mares i pares apuntaven idees i comentaven experiències relatives. Ha sigut destacable per exemple la curiositat de que una mare ja havia posat en pràctica la idea de «Instagram per a estudiar geografia», es a dir, buscar els llocs que s’estan estudiant a Instagram per a donar-li una dimensió més real i propera.

Conclusió

El sentit de fer esta dinàmica no es un altre que despertar l’interés per alguna de les idees que s’exposen per a intentar influir en algun punt en la pràctica. A més de vincular la idea de la valoració del passat a la motivació, més que la il·lusió per el futur, que és un fil conductor de totes les pràctiques.

El sentit global de la sessió i del conjunt d’aquesta dinàmica és sense dubte trencar el mur que separa l’escola del seu entorn. Barrejar allò que es diu estudiar (aprenentatge defensiu, es a dir, aprendre per a superar una valoració externa com pot ser un exàmen, una avaluació…) de aprendre (aprenentatge natural, es a dir, alló que es fa per a construir un valor intern, com són la majoria d’aprenentatges en la vida). Per això el conjunt d’idees comencen amb el bloc de compartir, tal volta el més important per a construir una relació educativa.