Ajuda amb… preguntes i respostes

Anem a posar un exemple d’una dinàmica emprada amb una estudiant amb falta de concentració per a l’estudi a Secundària. La dinàmica es diu: «Preguntes i respostes sobre l’estudi».

Explicació

La/l’estudiant fa una llista de preguntes basades en les seues inquietuds o incomoditats sobre el seu procés d’estudi (5 per exemple). Preguntes fetes a ell/a mateix/a. A partir d’ahí, el/la mestre/a li acompanya per a que apunte poc a poc les respostes que creaga convenients, qüestionant i valorant les respostes que es donen a les preguntes plantejades per part del propi/a estudiant. Aquesta dinàmica es pot ampliar fins a que es tinga la sensació de que es van trobant solucions als problemes derivats de l’estudi.

Resultat

Al cas concret que comentem, amb una llibreta en blanc, destinada per a aquesta activitat, varem començar amb 5 preguntes. Totes varen resultar paregudes, derivades de l’interés per millorar la concentració i la gestió del temps. 3 pàgines escrites després, intentant contestar fidelment a les preguntes varen apareixer respostes interessants com per exemple, la planificació com a un element complexe o la importància de valorar el passat. Es va creant un fil conductiu que ens porta a millors comprensions del nostre objetcte d’estudi que en aquest cas és la gestió del temps.

Conclusió

El mètode socràtic és paregut però la intenció és diferent. Al mètode socràtic la intenció és desmontar els mites i ací la intenció és la construcció de coneixement (si cal, desmontant mites). Cal dir que la inspiració d’aquesta dinàmica està al llibre “El maestro ignorante” de Jaques Ranciere (1987). La dinàmica resulta molt positiva i te un desenvolupament molt ampli.