CEIP Sant Miquel (Llíria) – Xarxa d’Aprenentatges

El taller que hem realitzat a CEIP Sant Miguel  (de Llíria) sobre «técniques d’estudi» (aprenentatges), per a famílies i alumnat, s’ha centrat en repensar l’aprenentatge. Ha tingut tres dinàmiques. Anem a comentar una dinàmica d’elles:

«LA XARXA D’APRENENTATGES»

Explicació

S’han repartit una tarjeta i un full en blanc per cada participant (infants i adults). A les Tarjetes en blanc s’ha apuntat la resposta a la pregunta ¿De quin tema saps més? als fulls en blanc, algunes preguntes sobre aprenentatge (s’han donat alguns exemples). S’ha dividit el grup en dos (indiferentment xiquets i xiquetes i adults) i s’ha buscat una parella de l’altre grup. Primer un membre de la parella feia les preguntes de la seua fulla i l’altre responia sobre el tema que habia triat a la tarjeta i després a l’inversa. Posteriorment es canvia de parelles.

Resultat

El resultat ha estat moltes converses simultànees sobre aprenentatges. Ha servit com a xicotet tast del que és una iniciació a aprendre a aprendre. Posteriorment s’ha trobat una forma més eficient de canviar les parelles (els xiquets i xiquetes romanien sentats i eren els adults els que es movien amb un canvi de parella (sobretot compensant adult/a / xiquet/a). La dinàmica s’anava corregint a nivell de comprensió a mesura que s’anava fent.

Conclusió

Evidentment és una dinàmica d’introducció a un àmbit molt gran com és aprendre a aprendre. Ha estat molt interessant no només a nivell d’aprenentatges i de converses intergeneracionals, sinó també per que s’ha incidit en alguns casos en la cohesió i les relacions dels mateixos membres de l’escola.

Aclaració sobre «Tècniques d’Estudi»

Més enllà de matisos possibles sobre l’execució de la dinàmica pròpiament, on s’ha realitzat d’una forma fluïda gràcies a la bona participació de les mares i pares i els alumnes, cal dir, en refèrencia al títol del taller: «Tècniques d’estudi» que, és possible que no haja estat vinculat a les expectatives per la tradició en este àmbit. Cal dir que aprendre a aprendre és el marc on s’inclouen les tècniques d’estudis tal com marca la Llei Europea (2006/962 / CE).

Concretant en el nostre cas, no som partidaris de dividir els processos anomenats d’estudi i d’aprenentatge. Som partidaris, per tant, de naturalitzar l’aprenentatge i per tant posem en dubte algunes de les vies de tècniques d’estudi (de vegades enteses com trucs o receptes d’estudi). Encara que algunes idees concretes sobre aquest tema van ser iniciades en la sessió 1ª del taller.

El que recomanem a Aprentell és que es consideren els estudis diaris, com un aprenentatge vital més i es comparen en ells, això és aprendre a aprendre, una competència per a la formació de persones en el segle XXI, sense distincions, com diu les recomanacions de la Unesco o de la Unió Europea al respecte.

Per resumir; recomanem naturalitzar, humanitzar i normalitzar la curiositat i l’aprenentatge, no evitar l’aprenentatge amb les males anomenades tècniques o trucs. Cal dir que això se suma a la millora constant de les relacions personals, que són la base d’un bon aprenentatge en les primeres edats de la vida. Això és el que hem treballat en la sessió d’aquest 23 de Gener de 2018. Agraïr de nou la participació de tots, esperant que haja estat de profit.